Телефонный разговор Министра иностранных дел со Специальным представителем Генерального секретаря ООН в Центральной Азии

30 апреля 2021 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина со Специальным представителем Генерального секретаря ООН в Центральной Азии, Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман по ситуации на таджикско-кыргызской границе.

В ходе беседы Министр иностранных дел проинформировал Специального представителя о ситуации на линии государственной границы Таджикистана и Кыргызской Республики, включая договоренности  о прекращении огня и намерении сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических инструментов. В этой связи, отмечая важность телефонного разговора руководителей Таджикистана и Кыргызстана для урегулирования ситуации на государственной границе, а также встреч премьер-министров, контактов министров иностранных дел и глав специальных служб двух стран, была подчеркнута необходимость соблюдения режима прекращения огня. В то же время Министр иностранных дел выразил твердую приверженность Душанбе поступательно решать данный вопрос путем переговоров и взаимоприемлемых формул с учетом национальных интересов.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН приветствовала договоренности между сторонами о прекращении огня и подписание Протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Таджикистана и Кыргызстана и в этом контексте особо отметила вклад таджикской стороны в этот процесс, а также мудрую политику Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Было сообщено, что Генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном и рад провозглашению режима прекращения огня. В этом контексте Н. Герман сообщила о готовности Генерального секретаря ООН оказать содействие мирному разрешению возникшей ситуации.

В конце беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН в сферах, представлящих взаимный интерес.

https://www.mfa.tj/ru/main/view/7623/telefonnyi-razgovor-ministra-inostrannykh-del-so-spetsialnym-predstavitelem-generalnogo-sekretarya-oon-v-tsentralnoi-azii

Суҳбати телефонии Вазири корҳои хориҷӣ бо Намояндаи вежаи Дабири кулли СММ дар Осиёи Марказӣ

30 апрели соли 2021 Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо Намояндаи вежаи Дабири кулли СММ дар Осиёи Марказӣ, Роҳбари Маркази минтақавии СММ оид ба дипломатияи боздоранда барои Осиёи Марказӣ (UNRCCA) Наталя Герман перомуни вазъ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон гуфтугуи телефонӣ анҷом дод.

Зимни суҳбат Вазири корҳои хориҷӣ ба Намояндаи вежа роҷеъ ба вазъ дар хатти сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, аз ҷумла тавофуқот оид ба эълони оташбас ва ҳусни нияти ҷонибҳо барои ҳаллуфасли ҳолати бавуҷудомада тариқи гуфтушунидҳо ва бо истифода аз василаҳои сиёсӣ-дипломатӣ маълумот дод. Дар ин росто, бо ишора ба аҳаммияти суҳбати телефонии роҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон барои ба эътидол овардани вазъ дар сарҳади давлатӣ, инчунин вохӯриҳои сарвазирон, тамосҳои телефонии вазирони корҳои хориҷӣ ва роҳбарони мақомоти амниятии ду кишвар, зарурати риояи реҷаи оташбас таъкид гардид. Вазири корҳои хориҷӣ ҳамзамон азми қавии Душанберо барои ҳалли батадриҷи ин масъала тариқи музокирот ва роҳҳои барои ҳар ду ҷониб мақбул бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ иброз намуд.

Намояндаи вежаи Дабири кулли СММ аз тавофуқот дар мавриди оташбас ва имзои Протокол оид ба ҳалли низои мусаллаҳона дар қитъаҳои наздимарзии Тоҷикистону Қирғизистон истиқбол намуда, дар ин росто аз саҳми босазои ҷониби мо дар ин раванд ва сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуд. Ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки Дабири кулли СММ вазъият ва ҳаводиси марзи Тоҷикистону Қирғизистонро бодиққат пайгирӣ дорад ва аз эълони оташбас низ хушҳол аст. Зимнан Н. Герман аз омодагии Дабири кулли СММ барои мусоидат ба ҳалли мусолиматомези ҳолати бавуҷудомада хабар дод.

Дар фарҷоми мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Созмони Милалро дар соҳаҳои мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ карданд.

https://www.mfa.tj/tg/main/view/7623/suhbati-telefonii-vaziri-korhoi-khoriji-bo-namoyandai-vezhaidabiri-kulli-smm-dar-osijoi-markazi

Telephone conversation of the Minister of Foreign Affairs with the Special Representative of the UN Secretary General for Central Asia

On April 30, 2021 a telephone conversation of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan Mr. Sirojiddin Muhriddin with the Special Representative of the UN Secretary General for Central Asia, Head of the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia (UNRCCA) Ms. Natalya Gherman on the situation in Tajik-Kyrgyz border was held.

During the conversation the Minister of Foreign Affairs informed the Special Representative about the situation on the line of the state border of Tajikistan and the Kyrgyz Republic, including the ceasefire agreement and the intention of the parties to resolve the situation through negotiations by using political and diplomatic tools. In this regard, noting the importance of a telephone conversation between the leaders of Tajikistan and Kyrgyzstan for resolving the situation on the state border, as well as meetings of prime ministers, contacts of foreign ministers and heads of special services of the two countries, the need to observe the ceasefire was stressed. At the same time, the Foreign Minister expressed Dushanbe’s strong commitment to progressively resolve this issue through negotiations and mutually acceptable formulas based on national interests.

The Special Representative of the UN Secretary General welcomed the agreements between the parties on a ceasefire and the signing of the Protocol on the settlement of the armed conflict in the border areas of Tajikistan and Kyrgyzstan, and in this context, she highlighted the contribution of the Tajik side to this process and the wise policy of the Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan H.E. Mr. Emomali Rahmon. It was reported that the UN Secretary General is closely following the developments on the border between Tajikistan and Kyrgyzstan and is pleased with the proclamation of the ceasefire. In this context N. Gherman reported on the readiness of the UN Secretary General to assist in a peaceful solution of the situation that had arisen.

At the end of the conversation the parties discussed issues of cooperation between Tajikistan and the UN in areas of mutual interest.

https://www.mfa.tj/en/main/view/7623/telephone-conversation-of-the-minister-of-foreign-affairs-with-the-special-representative-of-the-un-secretary-general-for-central-asia