Вохӯрии Сафир бо ҳамватанони муқими шаҳри Киев

Санаи 14 майи соли 2022 вохӯрии Сафири Тоҷикистон дар Украина Давлаталӣ Назризода бо ҳамватанон муқими шаҳри Киев баргузор гардид.

Зимни суҳбат Сафир роҷеъ ба вазъияти будубоши ҳамватанон дар Украина маълумот дод. Роҷеъ ба эвакуатсияи ҳамватанон аз Украина дар шароити ҳолати ҳарбӣ иттилоъ дода, Сафир зикр намуд, ки шурӯъ аз оғози амалиётҳои ҷангӣ қариб дуюним ҳазор шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Полша, Молдова, Руминия ва Словакия қаламрави ин кишварро тарк карданд. Дар навбати худ, қисме аз онҳо мустақилона ё тавассути рейсҳои махсуси ҳавопаймоӣ ба ватан баргашта, қисми дигар дар кишварҳои аврупоӣ паноҳ бурдаанд, то бо расидани рӯзҳои осоишта ба Украина баргарданд. Дипломати тоҷик гуфт, ки теъдоди муайяни шаҳрвандони Тоҷикистон дар дохили Украина ба вилоятҳои нисбатан бехавф кӯчида, ҳоло тадриҷан ба қойҳои зисти худ бармегарданд ва фаъолияти худро идома медиҳанд.

Д.Назризода зикр намуд, ки Сафорат дар шароити ниҳоят душвор ба фаъолияти шабонарӯзӣ гузашта, ҳамеша бо ҳамватанон дар тамос буд, супориши Ҳукумати Тоҷикистонро дар мавриди кумак расондан ба шаҳрвандон иҷро намуд. Ӯ гуфт, ки Сафорат ба шаҳрвандон пеш аз ҳама ёрии машваратӣ расонида, дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуҷҷат омода мекард, баъзе шаҳрвандон, ки миёнашон донишҷӯён низ буданд, аз минтақаҳои амалиёти ҷангӣ тавассути кушодани долонҳои гуманитарӣ бароварда шуданд. Дар маҷмӯъ, дар ин марҳила ягон шаҳрванди ҷумҳурӣ талаф наёфт, ҳамаи хоҳишмандон саривақт ба ҷойҳои бехатар кӯчиданд.

Сафир қайд намуд, ки айни замон раванди муҳоҷирати шаҳрвандони Тоҷикистон ба хориҷи Украина ҷиддан коҳиш ёфта, бозгашти онҳо қувват гирифтааст.

Д.Назризода роҷеъ ба муносибатҳои байни Тоҷикистону Украина маълумот дода, зикр намуд, ки ба сабаби ҳодисаҳои се моҳи охир раванди ҳамкориҳо халалдор гардид, вале рӯзҳои охир гуфтушунидҳо бо ҳамёрони тиҷоратӣ оғоз шуданд ва Сафорат барои рушду тавсеаи онҳо кӯшиш хоҳад кард.

Сафир ба он ҳамватаноне, ки дар рӯзҳои вазнин ба ниёзмандон кумак расонданд, изҳори сипос намуд. Ӯ саҳми ҳамватанони бурунмарзиро ҳамчун шарикони рушд дар пешрафти иқтисодии Тоҷикистон, инчунин муаррифии мусбии симои Тоҷикистон дар кишвари иқомат муҳим арзёбӣ намуда, дар ин раванд муттаҳидии беш аз пеши онҳоро омили муҳим номид.

Ба таваҷҷуҳи ширкаткунандагон расонида шуд, ки дар сурати пайдо шудани мушкилот дар қаламрави Украина онҳо метавонанд ба Сафорат аз рӯи хатти алоқаи доимии рақами +380933361040 ё ин ки тариқи шабакаи иҷтимоии Телеграмм шабонарӯз муроҷиат кунанд.

Дар фарҷоми вохӯрӣ Сафир ба саволҳои ҳозирин посух дод.

**********************************************************************

Зустріч Посла зі співвітчизниками, які проживають у Києві

14 травня 2022 року Посол Таджикистану в Україні Давлаталі Назрізода зустрівся зі співвітчизниками, які проживають у Києві.

У ході бесіди Посол поінформував про стан співвітчизників в Україні. Повідомляючи про евакуацію співвітчизників з України в умовах воєнного стану, Посол зазначив, що з початку воєнних дій територію цієї країни через Польщу, Молдову, Румунію та Словаччину залишили близько 2,5 тисячі громадян Республіки Таджикистан. У свою чергу, деякі з них повернулися на Батьківщину самостійно або спеціальними гуманітарними авіарейсами, інші знайшли притулок у європейських країнах, щоб повернутися в Україну, коли настануть мирні дні. Таджицький дипломат повідомив, що низка громадян Таджикистану всередині України перебралися в безпечніші райони і нині поступово повертаються до своїх будинків і продовжують свою діяльність.

Д.Назрізода зазначив, що Посольство у вкрай складних умовах перейшло у цілодобовий режим роботи, постійно перебувало на зв’язку зі співвітчизниками та виконало доручення Уряду Таджикистану щодо надання допомоги громадянам. За його словами, Посольство надало громадянам насамперед консультативну допомогу, за необхідності підготувало документи, частина громадян, серед яких були студенти, евакуйована із зони бойових дій через відкриття гуманітарних коридорів. Загалом жоден громадянин країни за цей період не загинув, усі бажаючі своєчасно перебралися у безпечні місця.

Посол зазначив, що наразі тенденція виїзду громадян Таджикистану з України значно скоротилася, а їхнє повернення активізувалося.

Інформуючи про двосторонні відносини Таджикистану та України, Д.Назрізода зазначив, що через події останніх трьох місяців процес співпраці був порушений, але останніми днями відновилися переговори з діловими партнерами і Посольство намагатиметься їх розвивати та розширити.

Посол висловив подяку тим співвітчизникам, які в ці важкі дні надали допомогу нужденним. Він наголосив на важливості внеску співвітчизників за кордоном як партнерів з розвитку в економічному зростанні Таджикистану, а також позитивне уявлення іміджу Таджикистану в країні, що приймає, і назвав важливим фактором їхню більшу єдність у цьому процесі.

Присутніх поінформували, що у разі виникнення будь-яких проблем на території України вони можуть цілодобово звертатися до Посольства гарячої лінії +380933361040 або через соціальну мережу Telegram.

На завершення зустрічі Посол відповів на запитання присутніх.

***********************************************

Встреча Посла с соотечественниками, проживающими в Киеве

14 мая 2022 года Посол Таджикистана в Украине Давлатали Назризода встретился с соотечественниками, проживающими в Киеве.

В ходе беседы Посол проинформировал о положении соотечественников в Украине. Сообщая об эвакуации соотечественников из Украины в условиях военного положения, Посол отметил, что с начала военных действий территорию этой страны через Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию покинули около 2,5 тысяч граждан Республики Таджикистан. В свою очередь, некоторые из них вернулись на Родину самостоятельно, или специальными гуманитарными авиарейсами, другие нашли убежище в европейских странах, чтобы вернуться в Украину, когда наступят мирные дни. Таджикский дипломат сообщил, что ряд граждан Таджикистана внутри Украины перебрались в более безопасные районы и в настоящее время постепенно возвращаются в свои дома и продолжают свою деятельность.

Д.Назризода отметил, что Посольство в крайне сложных условиях перешло в круглосуточный режим работы, постоянно находилась на связи с соотечественниками и выполнило поручения Правительства Таджикистана по оказанию помощи гражданам. По его словам, Посольство оказало гражданам прежде всего консультативную помощь, при необходимости подготовило документы, часть граждан, среди которых были студенты, эвакуирована из зоны боевых действий посредством открытия гуманитарных коридоров. В целом ни один гражданин страны за этот период не погиб, все желающие своевременно перебрались в безопасные места.

Посол отметил, что в настоящее время тенденция выезда граждан Таджикистана из Украины значительно сократилась, а их возвращение активизировалось.

Информируя об двусторонних отношениях Таджикистана и Украины, Д.Назризода отметил, что из-за событий последних трех месяцев, процесс сотрудничества был нарушен, но в последние дни возобновились переговоры с деловыми партнёрами и Посольство постарается их развивать и расширить.

Посол выразил слова благодарности тем соотечественникам, которые в эти трудные дни оказали помощь нуждающимся. Он отметил важность вклада соотечественников за рубежом как партнеров по развитию в экономическом росте Таджикистана, а также положительное представление имиджа Таджикистана в принимающей стране, и назвал важным фактором их большее единство в этом процессе.

Присутствующих проинформировали, что в случае возникновения каких-либо проблем на территории Украины они могут круглосуточно обращаться в Посольство по горячей линии +380933361040 или через социальную сеть Telegram.

В завершение встречи Посол ответил на вопросы присутствующих.