Видеоконференция по привлечению инвестиций для строительства предприятий по переработке молока в Рогуне и Балджуване

22 декабря 2021 года Посол Таджикистана в Украине Давлатали Назризода принял участие и выступил на виртуальной конференции «Перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном и Украиной по привлечению инвестиций для строительства предприятий по переработке молока и молочных продуктов на территории города Рогуна и района Балджувон Республики Таджикистан».

Мероприятие открыл Председатель Совета предпринамателей при Правительстве Украины, Президент Украинской аграрной конфедерации      Л. Козаченко, а далее продолжалось с вступительными словами Посла Таджикистана в Украине, руководителей города Рогун и Балджувонского района, представителей деловых советов Таджикистана и Украины и других участников конференции.

В ходе онлайн-конференции стороны обсудили конкретный вопрос — необходимость строительства молочного завода на территории города Рогун или района Балджувон. Участники конференции выразили свое мнение по данной теме. Руководители города Рогун М. Сулаймонзода и района Балджувон Б. Сафарзода отметили, что всяческий поддерживают привлечение инвестиции для создания предприятия. Председатель Союза молочных предприятий Украины В. Чагаровский попросил определить объемы производства молока как сырья в районе создания предприятия и потребности рынка в реализации молочной продукции.

Посол Таджикистана в Украине Давлатали Назризода в своем выступлении отметил, что в свете Послания Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли страны, которое было оглашено 21 декабря сего года, возможность создания производственного предприятия в Рогуне или Балджувоне имеет особое значение. Таджикский дипломат отметил, что Президент Таджикистана следующие пять лет объявил «Годами развития промышленности» и нам следует усилить работу для привлечения иностранных инвестиций.

Участники конференции решили более подробно изучить вопрос, с учетом предложенных идей, и в последующем вернуться к совместному обсуждению.

———————————————————————————————————————————————————————————

Видеоконфронс оид ба ҷалби сармоя барои сохтмони корхонаи коркарди шир дар Роғун ва Балҷувон

22 декабри соли 2021 Сафири Тоҷикистон дар Украина Давлаталӣ Назризода дар кори Конфронси маҷозии «Имкониятҳои рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Украина оид ба ҷалби сармоя барои сохтмони корхонаҳои коркарди шир ва маҳсулоти ширӣ дар шаҳри Роғун ва ноҳияи Балҷувони Ҷумҳурии Тоҷикистон» иштирок ва суханронӣ намуд.

Чорабиниро Раиси Шӯрои соҳибкорони назди Ҳукумати Украина, Президенти Конфедератсияи аграрии Украина Л.Козаченко оғоз намуда, он бо суханрониҳои Сафири Тоҷикистон дар Украина, роҳбарони шаҳри Роғун ва ноҳияи Балҷувон, намояндагони шӯроҳои кории Тоҷикистону Украина ва дигар иштирокдорони конфронс идома ёфт.

Дар видеоконфронс масъалаи мушаххас — зарурати сохтмони корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар шаҳри Роғун ё ноҳияи Балҷувон мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. Доир ба мавзӯъ иштирокдорони конфронс ибрози назар намуданд. Роҳбарони шаҳри Роғун М. Сулаймонзода ва ноҳияи Балҷувон Б. Сафарзода изҳор доштанд, ки ҷалби сармояро барои таъсис додани корхона ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. Раиси Иттифоқи корхонаҳои шири Украина В. Чагаровский хоҳиш намуд, ки ҳаҷми истеҳсоли шир чун ашёи хом дар минтақаи таъсисёбии корхона ва талаботи бозори фурӯши маҳсулоти ширӣ муайян карда шавад.

Зимни суханронӣ Сафири Тоҷикистон Давлаталӣ Назризода зикр намуд, ки дар партави Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар, ки 21 декабри соли ҷорӣ ироа гардид, баррасии масъалаи таъсиси корхонаи истеҳсолӣ дар Роғун ё Балҷувон аҳамияти хоса дорад. Дипломати тоҷик зикр намуд, ки Роҳбари давлати Тоҷикистон панҷ соли ояндаро «Солҳои рушди саноат» эълон кардааст ва зарур аст, ки ҷониби мо барои ҷалби сармояи хориҷӣ беҳтар кор кунад, таваҷҷуҳи сармоягузоронро ҷалб намояд.

Иштирокдорони конфронс тасмим гирифтанд, ки масъаларо бо назардошти таклифу андешаҳои пешниҳодшуда амиқтар омӯхта, сари муҳокимаи якҷояи он бармегарданд.

———————————————————————————————————————————————————————————

Відеоконференція із залучення інвестицій для будівництва підприємств з переробки молока в Рогуні та Балджувані

 22 грудня 2021 року Посол Таджикистану в Україні Давлаталі Назрізода взяв участь та виступив на віртуальній конференції «Перспективи розвитку співпраці між Таджикистаном та Україною щодо залучення інвестицій для будівництва підприємств із переробки молока та молочних продуктів на території міста Рогуна та району Балджувон Республіки Таджикистан».

Захід відкрив Голова Ради підприємців при Уряді України, Президент Української аграрної конфедерації Л. Козаченко, а далі продовжувався зі вступними словами Посла Таджикистану в Україні, керівників міста Рогун та Балджувонського району, представників ділових рад Таджикистану та України та інших учасників конференції.

Під час онлайн-конференції сторони обговорили конкретне питання – необхідність будівництва молочного заводу на території міста Рогун чи району Балджувон. Учасники конференції висловили свою думку на цю тему. Керівники міста Рогун М. Сулаймонзода та району Балджувон Б. Сафарзода зазначили, що всіляко підтримують залучення інвестиції для створення підприємства. Голова Спілки молочних підприємств України В. Чагаровський попросив визначити обсяги виробництва молока як сировини у районі створення підприємства та потреби ринку у реалізації молочної продукції.

Посол Таджикистану в Україні Давлаталі Назрізода у своєму виступі зазначив, що у світлі Послання Засновника миру та національної єдності — Лідера нації, Президента Республіки Таджикистан шанованого Емомалі Рахмона в Маджлісі Олі країни, яке було оголошено 21 грудня цього року, можливість створення виробничого підприємства Балджувоне має особливе значення. Таджицький дипломат зазначив, що Президент Таджикистану наступні п’ять років оголосив «Роками розвитку промисловості», і нам слід посилити роботу для залучення іноземних інвестицій.

Учасники конференції вирішили детальніше вивчити питання, з урахуванням запропонованих ідей, і надалі повернутися до спільного обговорення.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>